Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

Телефон за помощ „Насилие срещу жени“

365 дни в годината, 24 часа в денонощието, безплатна връзка

Телефонът за помощ „Насилие срещу жени“ консултира засегнати жени по въпроси, свързани с всички форми на насилие: домашно или сексуално насилие, насилствен брак, трафик на хора или генитално осакатяване.

Консултациите се извършват анонимно, поверително и на различни езици с помощта на преводачи.

Консултантките са квалифицирани специалисти, които притежават опит в консултирането на жени, засегнати от насилие. Те извършват психо-социална първична консултация и интервенция при кризи. При необходимост консултантите препращат към местно учреждение за подпомагане.

Съдействащи познати, близки и специалисти също могат да се обръщат към телефона за помощ.

Консултантската помощ се предлага независимо от социалния и етнически произход, религията, както и сексуалната ориентация и идентичността на лицата, търсещи помощ и се отнася до лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални, транс- и интерсексуални хора (ЛГБТ).

Свържете се с нас. Заедно ще намерим отговори

Как да се свържете с нас: 116 016

Информационни материали

При нас ще намерите информационни материали на различни езици - флаери, плакати и др. - за изтегляне:


Поръчайте безплатно информационните материали чрез нашия онлайн формуляр.

Zum Seitenanfang springen