Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet

365 dni w roku, 24 godziny na dobę, bezpłatnie

Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet udziela porad kobietom doświadczającym przemocy w każdej formie: przemoc domowa i seksualna, wymuszone małżeństwo, handel ludźmi lub obrzezanie kobiet.

Porady udzielane są anonimowo, z zachowaniem poufności oraz przy udziale tłumaczy licznych języków.

Doradczyniami są wykwalifikowane specjalistki, które mają doświadczenie w zakresie doradztwa dla kobiet dotkniętych przemocą. Świadczą pierwszą pomoc w zakresie poradnictwa psychospołecznego oraz oferują interwencję kryzysową. W razie potrzeby nasi doradcy skontaktują się z organizacją udzielającą wsparcia na miejscu.

Z telefonu zaufania mogą korzystać również udzielający wsparcia znajomi, członkowie rodziny oraz specjaliści. 

Oferta doradztwa obowiązuje niezależnie od pochodzenia społecznego i etnicznego, wyznania czy orientacji i identyfikacji seksualnej osoby poszukującej pomocy i obejmuje lesbijki, gejów, biseksualistów, transseksualistów i interseksualistów, a także osoby nieheteroseksualne (LGBTIQ).

Porozmawiaj z nami. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi

Jak się z nami skontaktować: 08000 116 016

Materiały informacyjne

Tutaj można pobrać nasze materiały informacyjne dostępne w kilku językach – broszurę, plakaty itp.:

 

Zachęcamy do bezpłatnego zamówienia naszych materiałów informacyjnych za pośrednictwem formularza online.

Seite empfehlen: