Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

Telefon za pružanje pomoći ženama žrtvama nasilja

Dostupan 365 dana u godini, 24 časa dnevno, besplatno

Telefon za pružanje pomoći ženama žrtvama nasilja, preko koga se ugrožene žene savetuju  o svim oblicima nasilja: u slučajevima kućnog i seksualnog nasilja, prisilnog braka, trgovine ljudima ili sakaćenja ženskih genitalija.

Savetovanje se obavlja anonimno, poverljivo i za više jezika uz pomoć prevodilaca .

Naše savetnice su kvalifikovane stručne osobe sa iskustvom u savetovanju žena koje su žrtve nasilja. One pružaju prvo psihološko socijalno savetovanje i intervenišu u slučaju krize. Ukoliko je to potrebno, savetnice posreduju pri kontaktu  sa mesnom ustanovom za pružanje pomoći.

Osobe koje žele da pomognu žrtvama nasilja ,  poznanici, rodbina i stručnjaci,  mogu da se jave na telefon za pružanje pomoći.

Ponuda savetovanja važi za sve bez obzira na socijalno i etničko poreklo, religiju i seksualnu orijentaciju te identitet osoba koje traže pomoć. Ponuda se između ostalog odnosi i na lezbijke, homoseksualce, bi seksualne, trans- i inter seksualne osobe i na osobe koje su drugačije od ostalih (LGBTIQ).

Razgovarajte sa nama. Zajedno ćemo pronaći odgovore

Ovako nas možete kontaktirati: 116 016

Infomaterijal

Ovde ćete pronaći i možete skinuti besplatno naš višejezični materijal – prospekt, plakat i slično:

 

Poručite besplatno putem našeg onlajn formulara  naš infomaterijal.

Zum Seitenanfang springen