Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

Đường dây trợ giúp chống bạo hành phụ nữ

365 ngày/năm, 24/24, liên lạc miễn phí

Đường dây trợ giúp chống bạo hành phụ nữ sẽ tư vấn cho phụ nữ đối phó với mọi hình thức bạo hành: bạo hành gia đình, xâm hại tình dục, hôn nhân cưỡng bức, buôn người hoặc cắt bộ phận sinh dục của phụ nữ.

Tư vấn giấu tên người tham gia, bảo mật và có sự trợ giúp của thông dịch viên nhiều ngôn ngữ.

Các tư vấn viên đều là những chuyên gia có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm tư vấn cho phụ nữ bị bạo hành. Các tư vấn viên sẽ tư vấn ban đầu về tâm lý xã hội và can thiệp khủng hoảng. Tư vấn viên sẽ bố trí phương tiện hỗ trợ tại chỗ nếu cần.

Người quen, người thân trong gia đình và các chuyên gia muốn hỗ trợ cũng có thể liên hệ qua đường dây trợ giúp này.

Dịch vụ tư vấn này áp dụng cho mọi đối tượng, bất kể nguồn gốc xã hội và dân tộc, tôn giáo cũng như khuynh hướng giới tính và danh tính của những người tìm kiếm sự giúp đỡ, bao gồm cả nữ đồng tính, nam đồng tính, người lưỡng tính, những người chuyển giới, đa giới tính và dị tính (LGBTIQ).

Hãy nói chuyện với chúng tôi. Chúng ta cùng nhau tìm ra câu trả lời

Cách liên lạc với chúng tôi: 116 016

Thông tin tài liệu

Tại đây, các bạn sẽ tìm thấy nhiều tài liệu thông tin đa ngôn ngữ của chúng tôi – tờ rơi, áp phích...- để tải về:

 

Hãy đặt để nhận miễn phí các tài liệu thông tin thông qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi:

Zum Seitenanfang springen